Graduation Projects 2015

01.11.2015

Prihláste sa a zúčastnite sa 14. ročníku prehliadky najlepších záverečných prác grafického a priemyselného dizajnu.

Prihláste sa a zúčastnite sa 14. ročníku prehliadky najlepších záverečných prác grafického a priemyselného dizajnu. Prihlásiť sa môžte obrazovým a textovým materiálom do 30. novembra 2014. Podrobné informácie nájdete na stránke graduationprojects.eu a v 57. vydaní magazínu 2+3D.

Do prehliadky môžu byť prihlásené len práce obhajované v školách krajín V4 alebo práce občanov Poľska, Česka, Slovenska alebo Maďarska študujúcich v zahraničí (súťažné podmienky nájdete na: graduationprojects.eu/sk/regulations).

Práce z prehliadky Graduation Projects publikujeme od roku 2001, keď sa na trhu objavilo prvé číslo 2+3D. Na začiatku len ako recenzia. V roku 2006 sa partnerom prehliadky stal Zámok v Poľskom Tešíne, kde bola prehliadka prvýkrát vystavená. Neskôr sme Graduation Projects predstavili aj na iných výstavách v Poľsku a v zahraničí. V roku 2010 sa do projektu zapojili ďalšie partnerské krajiny (Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko), čím sa prehliadka stala medzinárodnou.

Výbrané práce je možné vidieť na stránke graduationprojects.eu (Predchádzajúce ročníky)

zdjecie
performing request