Často kladené otázky

 

1. Je možné pre lepšiu ilustráciu poslať aj schémy, grafy a tabuľky?
Očakávame, že práca bude prezentovaná jednoducho a stručne tak, aby bola čo najlepšie zrozumiteľná. Schémy, grafy a tabuľky môžu často obsahovať veľké množstvo detailných informácií, ktoré pri projekčnej prezentácii môžu stratiť svoju zrozumiteľnosť. Práce sú posudzované len prostredníctvom projekčnej techniky.

2. V akom jazyku uvádzam názov mojej školy?
Škola sa uvádza v národnom jazyku.

3. Ako popísať prácu?
Práce by mali byť popisované stručne, bez „poetických“ a subjektívnych úvah. Súčasťou by mal byť popis koncepcie, označenie cieľovej skupiny, výpočet použitých materiálov, objasnenie funkčnosti (napr. u zložitých zariadení). Vhodné je uviesť v čom je projekt inovatívny. U modelov a prototypov je treba tiež dodať mierku a veľkosť, v prípade grafického dizajnu rozmery a náklad.

4. Ako prácu prezentovať?
Vhodné sú kresby, rendrované obrázky alebo fotografie, ktoré jasne charakterizujú projekt. Vo všeobecnosti by malo ísť o celkový pohľad na prácu (prípadne z rôznych uhlov) a zábery na detaily konštrukcie, resp. tlačové detaily alebo spôsob použitia. Prezentácia by mala byť zrozumiteľná a jasná aj ľuďom, ktorí ju vidia po prvýkrát.

5. Môžem poslať rovnako fotky, ako aj panely, na ktorých bola absolventská práca prezentovaná?
Ano, ale nezabudnite, že prezentácia musí byť stručná a výstižná, s cieľom uľahčiť pochopenie projektu. Panely často obsahujú veľa podrobných informácií, ktoré nemusia byť pre hodnotiacu komusiu na monitoroch v nízkom rozlíšení zreteľné.

6. Môžem prihlásiť záverečné práce pomaturitného alebo postgraduálneho kurzu?
Práce je možné prihlásiť len vtedy, pokiaľ študent po absolvovaní kurzu obdrží bakalársky alebo magisterský titul.

7. Môžem poslať viac ako 10 ukážok?
Nie. Sme presvedčení, že desať ilustrácií pre prezentáciu projektu je dostačujúcich. Veríme, že schopnosť prezentácie tvorí neoddeliteľnú súčasť práce dizajnéra.

8. Je možné prihlásiť prácu klasickou poštou?
Nie. Prácu je možné poslať len prostredníctvom formulára na stránke www.graduationprojects.eu. Po oznámení výsledkov hodnotiacej komisie bude každý autor individuálne kontaktovaný prostredníctvom emailu a dohodne sa spôsob dodania podkladov na prezentáciu v tlačenej podobe, prípadne na výstavu.

9. Čo v prípade, že projekt je výsledkom práce dvoch alebo troch dizajnérov?
Práca by mala byť prihlásená pod menom len jedného z nich. Ostatní môžu byť uvedení v rámci sprievodného textu.

10. Počas posledného dňa sa mi nepodarilo nahrať súbory, pretože server bol preťažený. Môžem svoju prácu poslať nasledujúci deň?
Nie. Prosíme, myslite nato, že posledný deň (najmä večer) môže byť problematické ukladať súbory na server, pretože ten môže byť preťažený.