Medzinárodná prehliadka absolventských prác

 

Absolventská práca, magisterská alebo bakalárska, je výrazným momentom v živote dizajnéra. Na jednej strane sa končí jeho štúdium, keď práce vznikajú pod dohľadom odborníkov, lektorov a pedagógov, na druhej strane to znamená začiatok samostnej dizajnérskej kariéry so všetkou zodpovednosťou. V roku 2002 zorganizovali redaktori poľského štvrťročníku 2+3D prvú prehliadku diplomových prác obhájených na poľských katedrách dizajnu. Tento rok je akcia po druhý krát organizovaná ako medzinárodný projekt, na ktorom s poľským časopisom 2+3D spolupracuje český časopis TYPO a organizácia 1977 zo Slovenska a maďarská plusminus. Organizátori tak nadviazali na úspešnú spoluprácu na projekte G4, ktorý mapuje dianie v oblasti dizajnu v krajinách vyšehrádskej štvorky.

Pozývame vás na účasť na prehliadke!