Regulamin przeglądu

 

§ 1
Środkowoeuropejski przegląd projektów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D) – w tym również z projektowania stron WWW, użytkowych projektów interaktywnych i aplikacji ekranowych, tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – organizowany jest w ramach Europejskiego Przeglądu Projektowania „G4”.

§ 2
Przegląd nie ma charakteru konkursu, jest wyborem Zamku Cieszyn, redakcji czasopism „2+3D” (PL) i „Typo” (CZ), międzynarodowych instytucji designu: Czech Design, Haungarian Design Counsil, Slovak Design Center Zamkiem Cieszyn, Articsók Stúdió (HU) 1977 (SK) zwanych dalej organizatorami.

§ 3
W przeglądzie mogą brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 1 grudnia 2016 do 31 października 2017.

§ 4
Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

§ 5
Do przeglądu prace zgłaszają autorzy, w przypadku prac grupowych – zespoły projektowe.

§ 6
Projekty należy zgłaszać do 31 października 2017.

§ 7
Podstawą zgłoszenia pracy do przeglądu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.graduationprojects.eu, wgranie maksymalnie 10 ilustracji w plikach jpg, zapisanych w rozdzielczości ekranowej (nie większej niż 1600 × 1200 pikseli [szer. × wys.] w barwach RGB) oraz opisu pracy (max. 2000 znaków). W opisie można podać linki do filmów lub stron prezentujących projekty.

§ 8
Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatną publikację zgłoszonych materiałów i prezentację projektu na wystawach oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych osobowych w celu publikacji, promocji i realizacji wystawy.

§ 9
Komisja kwalifikacyjna przeglądu składać się będzie z przedstawicieli wszystkich organizatorów.

§ 10
Wytypowane prace zostaną przedstawione na wystawie zorganizowanej przez Zamek Cieszyn w styczniu 2017 roku, na łamach katalogu oraz na stronie internetowej przeglądu (www.graduationprojects.eu). O ile organizatorzy uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe, wystawa będzie prezentowana również za granicą podczas wybranych festiwali designu.

§ 11
Liczbę prac typowanych do publikacji i na wystawę określa komisja kwalifikacyjna.

§ 12
O werdykcie komisji kwalifikacyjnej organizatorzy poinformują uczestników drogą e mailową oraz na stronie internetowej przeglądu nie później niż 9 stycznia 2018 r.

§ 13
Organizatorzy uzgodnią drogą e mailową lub telefoniczną z autorami wybranych prac termin i sposób ich przygotowania do publikacji i wystawy.

§ 14
We wszelkich nieujętych w regulaminie sprawach decydujący głos należy do organizatorów przeglądu.

§ 15
W sprawach związanych z przeglądem należy kontaktować się e mailowo w języku polskim lub angielskim z komisarzem przeglądu Wojciechem Kubieną: review@graduationprojects.eu