Graduation Projects 2016

12.09.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w 15. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu będzie można wgrywać do 31 października 2016 roku. Szczegóły, w tym regulamin przeglądu zostaną opublikowane stronie graduationprojects.eu oraz w 61. numerze kwartalnika 2+3D.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych (-> Regulamin).

Przeglądy dyplomów projektowych publikujemy od 2001 roku – od pierwszego numeru 2+3D. Początkowo był to jedynie przegląd redakcyjny. W roku 2006 dołączył do nas Zamek Cieszyn, który uzupełnił wydarzenie o wystawy organizowane najpierw w Cieszynie, później w innych miastach, również za granicą. W roku 2010 dołączyli do nas partnerzy z Czech, Słowacji i Węgier i w ten sposób przegląd nabrał charakteru międzynarodowego.

Archiwum wyników starszych edycji znajduje się w zakładce Poprzednie edycje.

zdjecie
performing request