Międzynarodowy przegląd projektów dyplomowych

Graduation
Projects / 2017

Graduation Projects 2013. Prezentacja projektów

Wybrane prace prezentujemy na stronie www
oraz na wystwie na Zamku w Cieszynie do 30 marca.

___

Obrady jury przeglądu najlepszych projektów dyplomowych jak zawsze odbyły się w ­Cieszynie. Były jednak pewne nowości (oczywiście poza nietypowym dla grudnia brakiem śniegu). Po raz pierwszy jurorzy podzielili się na dwa zespoły. Jeden zajął się pracami z komunikacji wizualnej (2D), a drugi wzornictwem przemysłowym (3D). To rozwiązanie okazało się właściwą decyzją. Oceniający mogli przyjrzeć się dokładnie poszczególnym pracom, było więcej czasu na argumenty i dyskusję, kilkakrotnie wracano do projektów odrzuconych i omawiano je ponownie. Druga zmiana dotyczyła ukrycia na czas selekcji nazw szkół i nazwisk promotorów.

W tym roku zgłoszono 246 dyplomów, czyli o 111 mniej niż przed rokiem i o 38 mniej niż dwa lata temu. Jedynie 133 z projektowania graficznego (przed rokiem aż 208), oraz 113 z 3D (149 w poprzedniej edycji przeglądu). Większy spadek w 2D może świadczyć o przesunięciu zainteresowania w stronę wzornictwa. Jednocześnie przy mniejszej liczbie prac w obu kategoriach zauważyliśmy wyższy poziom zgłoszonych dyplomów, co dobrze wróży przyszłości projektowania w Europie Środkowej. Oceniono 163 prace z Polski, 42 z Czech, 21 z Węgier, a ze Słowacji 20 (ten kraj zanotował najmniejszy spadek, bo jedynie o dwa zgłoszenia). Przewagę prac graficznych odnotowaliśmy jedynie w zgłoszeniach z Polski (99 do 64). W pozostałych krajach dominowały prace z wzornictwa przemysłowego.

W obradach zespołu oceniającego prace graficzne wzięli udział: Marcel Benčík (słowackie 1977), Filip Blažek i Linda Kudrnovská (czeskie „Typo”), Jacek Mrowczyk i Kuba Sowiński (2+3D) oraz Anna Pilch (Zamek Cieszyn). W jury wzorniczym: Sylvia Jokelová (1977), Michael Vasku (reprezentujący „Typo”), Czesława Frejlich, Bogdan Kosak i Andrzej Sobaś (reprezentujący 2+3D) oraz Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn). Krisztina Somogyi i Zsolt Czakó (węgierskie Plusminus Visual Intelligence) nie mogli wziąć udziału w obradach, a swoje głosy i uwagi przesłali elektronicznie.
Dyskusję obserwowały Katarzyna Pełka oraz Agata Korzeńska, które odpowiadać będą za aranżację wystawy wyróżnionych projektów w Cieszynie (7.2–30.3.2014) oraz jej oprawę graficzną. W głosowaniu każdej z instytucji reprezentujących poszczególne kraje (niezależnie od liczby reprezentantów) przysługiwały po dwa głosy, a jeden dodatkowo przypadł Zamkowi w Cieszynie.

Niezmiennie z roku na rok zaskakują nas tematy poruszane w pracach dyplomowych, co oczywiście nie jest bez znaczenia, ponieważ ważkość podjętej problematyki oraz jej niekonwencjonalne potraktowanie jest jednym z istotnych kryteriów oceny. Natomiast duża różnorodność zgłoszonych prac, zarówno pod względem rozwiązań formalnych, jak i rozmaitości poruszanych zagadnień, jest sporym wyzwaniem dla oceniających. Czasami trudno porównać to, co nieporównywalne, jak np. prace graficzne zaangażowane społecznie z krojami pism, czy projekty środków transportu dla przemysłu z pracami konceptualnymi. Częściowym remedium na te trudności był udział w jury specjalistów z różnych dziedzin.

Przedstawione na kolejnych stronach opisy prac dyplomowych (często z krytycznymi uwagami), oparte są na zapisie przebiegu dyskusji i notatkach poszczególnych jurorów, stąd różne ujęcia.

Posiedzenie w Cieszynie tuż przed świętami to nie tylko praca jurorska, ale też spotkanie przyjaciół, których łączy coś więcej niż projektowanie. Tym bardziej cieszymy się na spotkanie z laureatami na wystawie w Cieszynie, jak również na kolejną edycję przeglądu.

Sylvia Jokelová, Marcel Benčík