Zgłaszanie prac do Międzynarodowego przeglądu prac dyplomowych 2012–2013

19.10.2013

18 października – 30 listopada 2013

 

Od prawie od samego początku istnienia 2+3D organizuje przegląd najlepszych dyplomów projektowych. Pierwsze osiem przeglądów miało charakter ogólnopolski, kolejne trzy – organizowane razem z czeskim TYPO, węgierskim Plusminus Visual Intelligence oraz słowackim 1977 – swoim zasięgiem obejmowały państwa Grupy Wyszehradzkiej – Czechy, Polskę, Słowację i Węgry (te ostatnie od 2011 roku). W ciągu 11 lat wyselekcjonowane zostały 282 prace, 284 absolwentów (dwa wybrane dyplomy były zespołowe). Wśród autorów przeważały kobiety stosunkiem 151 do 133, a wśród prezentowanych w trzech ostatnich przeglądach dyplomy magisterskie nad licencjackimi (79 do 37).

Przygotowania do każdej kolejnej edycji rozpoczynają się długą dyskusją na temat możliwych zmian. Po burzliwych rozmowach i konsultacjach partnerów – narażając się z pewnością na krytykę – podjęliśmy odważną decyzję, że w tym roku w regulaminie nie zmienimy nic.

Choć długo rozważaliśmy przekształcenie przeglądu w konkurs, ostatecznie postanowiliśmy jednak, że werdykt komisji nie będzie miał charakteru klasyfikacji konkursowej.

Wyróżnieni będą mogli natomiast jak zwykle liczyć na opublikowanie ich projektów wraz z krytycznym komentarzem na łamach 2+3D oraz w jego angielskojęzycznym cyfrowym wydaniu zagranicznym. Dodatkowo prace zostaną opublikowane w portalach internetowych naszych partnerów oraz na stronie Graduation Projects. Prace zostaną też zaprezentowane na wystawie w Cieszynie oraz, o ile uda się pozyskać dodatkowe środki, w katalogu i na jednym z wiodących festiwali zagranicznych.

Prace można zgłaszać do 30 listopada. W przeglądzie mogą brać udział projekty dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2013 roku, a więc także tej jesieni.

Ogłoszenie wyników międzynarodowego jury nastąpi 7 stycznia 2014 na stronie internetowej przeglądu oraz w pierwszym przyszłorocznym numerze 2+3D.

 

 

zdjecie
performing request