Zgłaszanie prac do edycji 2011–2012

01.06.2012

20 lipca – 30 listopada 2012

Opadł już pył w salach akademii, w których bronione były prace dyplomowe. Zanim jednak absolwenci udadzą się na zasłużone wakacje, zapraszamy ich do złożenia zgłoszeń w jedenastej już edycji przeglądu prac dyplomowych.
Graduation Projects okrzepł w swojej międzynarodowej formule. W tym roku tak jak w poprzednim przegląd obejmie dyplomy w zakresie grafiki projektowej i wzornictwa przemysłowego z czterech krajów wyszehradzkich: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.
Wyróżnieni będą mogli liczyć na opublikowanie swoich prac wraz z komentarzem krytycznym na łamach pism organizatorów konkursu, prezentację dyplomów na wystawie oraz na stronie Graduation Projects.

Prace można zgłaszać poprzez formularz na stronie przeglądu – na której znajdują się też wszystkie niezbędne informacje oraz regulamin – do 30 listopada 2012.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7 stycznia na stronie internetowej przeglądu oraz jak zwykle, w pierwszym przyszłorocznym numerze 2+3D oraz czeskiego magazynu TYPO.

zdjecie
performing request