Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych

 

W 2002 roku redakcja kwartalnika „2+3D” zorganizowała pierwszy przegląd projektów dyplomowych obronionych na polskich uczelniach projektowych, na który nadesłano 45 prac. Mimo że jedynym wyróżnieniem była prezentacja wybranych dyplomów na łamach magazynu – nie przyznawano nagród, ani nawet honorowych laurów – liczba uczestników co rok wzrastała. Dwa lata temu, do ostatniej edycji krajowej, zgłoszono już 149 prac (93 z projektowania graficznego i 56 z wzornictwa przemysłowego). Inicjatywa najwyraźniej spotkała się więc z akceptacją, a niektórzy autorzy twierdzą wręcz, że publikacja projektu dyplomowego ułatwiła im nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej.

W 2005 roku do przedsięwzięcia włączył się Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie jako organizator cyklicznych wystaw, na których prezentowany jest poszerzony wybór prac.

W przekonaniu, że przegląd przynosi zakładane efekty, przed rokiem podjęliśmy kolejny ważny krok aby go rozwijać. Bazując na kilkuletniej ciekawej współpracy przy projekcie wydawnictw G4, postanowiliśmy wspólnie z redakcjami czeskiego magazynu „Typo” i słowackiego „Designum” nadać kolejnej edycji status międzynarodowy. Zgłoszono 30 dyplomów z Czech, 180 z Polski i 14 ze Słowacji. Liczymy, że w miarę popularyzacji imprezy dysproporcje wynikające z tradycji polskich przeglądów będą się zmniejszać. W tym roku do współorganizatorów dołączyli przyjaciele z Węgier, dzięki czemu zapewne odpowiednio powiększy się też i zróżnicuje grono uczestników.

Nie zmieniają się natomiast założenia i zasady przeglądu. Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy nadesłane prace w dwóch kategoriach – grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Werdykt nie będzie mieć charakteru klasyfikacji konkursowej, nie ustalimy kolejności miejsc, nie przyznamy żadnych nagród. Wyróżnieniem będzie publikacja w magazynach „2+3D” i „Typo”, na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawie w Zamku Cieszyn.

Serdecznie zapraszamy!