Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych „Graduation Projects”

 

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Historia przeglądu sięga 2002 roku – wówczas redakcja kwartalnika projektowego „2+3D” zaprezentowała na swoich łamach wybrane prace dyplomowe absolwentów polskich uczelni projektowych. W 2006 roku do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. W 2010 przeglądowi nadano charakter międzynarodowy, zapraszając do udziału dyplomantów z Czech i Słowacji – wtedy też zmieniła się nazwa na Graduation Projects, a do grona organizatorów dołączyły Typo z Czech i 1977 ze Słowacji. Rok później do uczestnictwa zaproszono Węgry (Plus Minus Inteligence). Każda kolejna edycja wystawy wyrusza z Cieszyna do wybranych miast w Polsce i Europie – do tej pory były to Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Tallin.

W 2017 roku do grona organizatorów dołączyły również międzynarodowe centra designu: Hungarian Design Council, CZECHDESIGN i Slovak Design Center a rolę organizatora wiodącego przejął Zamek Cieszyn.

Nie zmieniają się natomiast założenia i zasady przeglądu. Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy nadesłane prace w dwóch kategoriach – grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Werdykt nie ma charakteru klasyfikacji konkursowej, nie ustala się kolejności miejsc, nie przyznaje nagród. Wyróżnieniem jest publikacja w katalogu, na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawach w Polsce i zagranicą.