edycja

2013

tytuł

Identyfikacja wizualna Towarzystwa Słowaków w Polsce

autor

Zuzana Marhefková (SK)

e-mail

marhefkova.zuzana@gmail.com

dyplom

magisterski

uczelnia

Uniwersytetu Technicznego w Koszycach

Wydział Sztuki

promotor

Profesor Władysław Pluta

Motywem przewodnim identyfikacji graficznej Towarzystwa Słowaków w Polsce jest „(nie)widoczna” granica. Autorka stworzyła otwarty system bazujący na analogii między usytuowaniem geograficznym dwóch krajów i układem symboli literowych tych państw w logo. Jak zapewnia, można w ten sposób wygenerować znak graficzny dla towarzystwa Słowaków w dowolnym kraju. Z przedstawionego materiału nie do końca jednak wynika, jak utworzyć logo dla towarzystwa w kraju, który nie sąsiaduje ze Słowacją (np. dla mniejszości w Serbii). Należałoby chyba pokazać ciąg znaków SK | HU, HU | RS, który nie miałby jednak oczekiwanej prostoty ani siły wyrazu. Motyw linii, która z jednej strony dzieli, a z drugiej łączy kraje, został wykorzystany również w materiałach promocyjnych. Autorka używa go do pokazania różnic językowych, opisu specyfiki linii granicznej czy poinformowania o odsetku mieszkających za granicą obywateli danego państwa. Największą zaletą rozwiązania jest jego prostota, elastyczność oraz praktycznie nieskończone możliwości, jakie daje motyw (nie)widocznej granicy.