edycja

2013

tytuł

Informacja wizualna przychodni dziecięcej

autor

Hanna Stano (PL)

e-mail

kontakt@hannastano.pl

strona projektu

http://issuu.com/hannastano

dyplom

licencjacki

uczelnia

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wydział Projektowy

promotor

Jacek Mrowczyk

Projekt graficzny poprzedzony był analizą obiegu informacji o pacjencie, przechowywania dokumentacji i dostępu do niej w przychodni dziecięcej w Czerwionce­‑Leszczynach. Badania przeprowadzono we współpracy z personelem medycznym i zarządem przychodni. Dzięki temu mógł powstać nowy wzór karty pacjenta (o powierzchni o 70 procent mniejszej od istniejącej) wraz z system przechowywania, udostępniania oraz produkcji kart (personel medyczny drukuje część danych na własnych drukarkach biurowych i łączy je z zamówionymi wcześniej formularzami). Drugim etapem było opracowanie systemu działania elektronicznego zarządzania przychodnią. Ma on umożliwiać m.in. prowadzenie elektronicznych kartotek, rozliczeń z NFZ oraz rejestrację pacjentów. System został zaprojektowany do pracy na wielu poziomach, różniących się w zależności od zakresu dostępu do bazy danych poszczególnych grup użytkowników: lekarzy, pielęgniarek‑rejestratorek i rodziców. Nowe kartoteki oraz system ich wyszukiwania zostały opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dyplom zwrócił szczególną uwagę ze względu realizowanie ważkich postulatów projektowania społecznego.