GYIK

 

1. Mi kell tennem, ha ketten vagy hárman dolgoztunk ugyanazon a diplomamunkán?
A munkát egy tervező neve alatt kell szerepeltetni, az alkotótársakat a jelentkezési lapon kell feltünteni.

2. Lehet-e hagyományos emailen beküldeni a diplomamunkát?
Nem. A pályaműveket kizárólag a www.graduationprojects.eu honlapról letölthető jelentkezési lapon keresztül lehet elküldeni. A zsűrizést követően minden egyes nyertest külön-külön megkeresünk emailben és megbeszéljük, hogy az anyagát milyen formában küldje el, hogy a kiállítás és a katalógus számára is megfelelő legyen.

3. Az egyetem nevét milyen nyelven kell megjelölni?
Az egyetemek, főiskolák nevét anyanyelven, tehát az eredeti nyelven kell feltüntetni, nem kell fordítani!

4. Lehetséges‑e a munkák beküldése postai úton?
Nem. A munkákat csak a www.graduationprojects.eu honlapon elérhető jelentkezési formanyomtatványon keresztül lehet beküldeni. Az eredményhirdetést követőn felvesszük a kapcsolatot az alkotókkal a fájlok vagy tervek eljuttatásának módjával kapcsolatban azok publikálása, illetve esetleges kiállítása céljából.

5. Milyennek kell lennie a leírásnak?
A projekt leírása legyen tömör, nélkülözze a szubjektív leírást. A szöveg a projekt célját, a célcsoportot, a felhasznált anyagokat, valamint a működés módját (pl. bonyolult szerkezetek esetében) mutassa be. Érdemes kihangsúlyozni, miben innovatív az adott terv. Meg kell adni továbbá a munka technikai paramétereit, mint pl. a modell vagy prototípus méretét, grafikai tervek esetében azok műfaját, számát, és méretét.

6. Hogyan mutassuk be a munkát?
A rajzok, renderingek vagy fotók a projekt illusztrációjaként szolgálnak, így általános, átfogó képet kell adjanak a munkáról. Amennyiben szükséges, több, különböző szögből készült illusztráción keresztül láttatniuk kell a szerkezetet, részleteket (grafikai munkák esetében ilyenek például a tipográfiai részleteket bemutató illusztrációk) valamint a használat módját. Az illusztrációknak érthetőnek és áttekinthetőnek kell lenniük azok számára, akik először találkoznak az adott munkával.

7. Lehet‑e küldeni 10‑nél több illusztrációt?
Nem. Meg vagyunk győződve róla, hogy tíz illusztráció minden projekt számára kielégítő. Úgy gondoljuk, hogy a bemutatás látványvilága a tervező munkájának része, Egy 12 oldalas naptárat, vagy egy több mint10 részből álló csomagolás sorozatot is kielégítően be lehet mutatni 10 illusztráció segítségével.

8. Fel lehet‑e használni a prezentációhoz a diplomavédéskor felhasznált tablókat?
Igen, de kérjük emlékezzenek rá, hogy tömör és egyszerű bemutatást várunk el, olyat, ami megkönnyíti a projekt értelmezését. A prezentációs tablók legtöbbször sok részletinformációt és egyéb olyan grafikai elemeket tartalmaznak, melyek vetítve értelmezhetetlenné válhatnak. A zsűrizés folyamata során a munkák képernyőn jelennek meg, ennek adottságait kérjük figyelembe venni)

9. Be lehet‑e nevezni érettségi utáni, vagy posztgraduális tervezői kurzusok végzős vizsgamunkáival is?
Csak abban az esetben, amennyiben a kurzus elvégzésével a hallgató Bachelor vagy Master fokozatot szerez.

10. Az utolsó napon próbálkoztam feltölteni az anyagomat, de sikertelenül, mert a szerver túlterhelt volt. Beküldhetem a munkámat holnap?
Nem. Az utolsó napon, különösen az esti órákban, a rendszer jellemzően túlterhelt, ezért kérünk mindenkit, hogy ezzel a nehézséggel előre számoljon.