edition

2009 (PL)

title

author

Wojtek Kwiecień‑Janikowski (PL)

degree

M.A. project

school

supervisor

prof. Władysław Targosz