edition

2007 (PL)

title

author

Jędrzej Iwanicki (PL)

degree

B.A. project

school

supervisor

prof. Jerzy Porębski