edition

2004 (PL)

title

author

Magdalena Jabłońska (PL)

degree

B.A. project

school

supervisor

Daniel Zieliński, prof. Wojciech Wybieralski