edition

2003 (PL)

title

author

Karolina Ciężkiewicz (PL)

degree

M.A. project

school

supervisor

prof. Maciej Buszewicz