Pravidla

 

§ 1
Středoevropská přehlídka absolventských prací (magisterských a bakalářských) zahrnující jak široké spektrum grafického designu (2D), tak průmyslový design (3D), včetně návrhů textilu, oděvů, skla či keramiky, s výjimkou jedinečných uměleckých děl, je organizována v rámci Středoevropské revue designu „G4“.

§ 2
Přehlídka nemá charakter soutěže, jde o výběr redaktorů časopisů 2+3D (Polsko) a Typo (ČR) ve spolupráci se Zámkem Cieszyn, společností Articsók Stúdió (Maďarsko) a organizací 1977 (Slovensko); dále jen organizátoři.

§ 3
Do přehlídky mohou být přihlášeny jen absolventské práce (magisterské a bakalářské), které byly obhájeny od 1. prosince 2015 do 31. října 2016.

§ 4
Do přehlídky mohou být přihlášeny pouze práce obhájené na školách v zemích Visegrádské čtyřky nebo občany Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska na zahraničních školách.

§ 5
Práce přihlašují autoři, v případě kolektivních děl projektové týmy.

§ 6
Projekty musí být přihlášeny do 31. října 2016.

§ 7
Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář dostupný na www.graduationprojects.eu, nahrát maximálně 10 snímků ve formátu JPEG (v rozlišení max 1600 × 1200 pixelů a v režimu RGB) a vyplnit popis práce v rozsahu max. 2000 znaků. Popis může obsahovat odkazy na videa nebo jinou prezentaci projektu.

§ 8
Autoři souhlasí se zveřejněním a prezentacemi přihlášených projektů a se zpracováním osobních údajů za účelem propagace a realizace výstavy a katalogu.

§ 9
Hodnotící komise bude složena ze zástupců všech organizátorů.

§ 10
Počet děl vybraných pro publikování i výstavu určí hodnotící komise. Konečné rozhodnutí týkající se množství a výběru zveřejněných prací mají redakce jednotlivých časopisů.

§ 11
Zápis z jednání hodnotící komise obdrží účastníci prostřednictvím e-mailu nejpozději 9. ledna 2017, kdy bude výsledek zveřejněn také na internetových stránkách přehlídky.

§ 12
Organizátoři se s autory vybraných prací dohodnou na způsobu jejich prezentace v tištěné podobě, popř. na výstavě prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

§ 13
Ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech, mají poslední slovo organizátoři přehlídky.

§ 14
Veškeré dotazy týkající se přehlídky vyřizuje v polském nebo anglickém jazyce komisař Wojciech Kubiena na e-mailu review@graduationprojects.eu.