Často kladené otázky

 

1. Je možné práci přihlásit klasickou poštou?
Ne. Práce lze zaslat pouze prostřednictvím formuláře na stránce www.graduationprojects.eu. Po oznámení výsledků hodnotící komise bude každý autor individuálně kontaktován emailem a bude dohodnut způsob předání podkladů k prezentaci v tištěné podobě, popř. na výstavě.

2. Jak práce prezentovat?
Vhodné jsou kresby, renderované obrázky nebo fotografie, které jasně charakterizují projekt. Obecně by mělo jít o celkový pohled na práci (případně z různých úhlů) a záběry na detaily konstrukce, resp. tiskové detaily nebo způsob užití. Prezentace by měla být srozumitelná a jasná i lidem, kteří ji uvidí poprvé.

3. Jak popsat práci?
Práce by měly být popsány stručně, bez „poetických“ a subjektivních úvah. Součástí by měl být popis koncepce, označení cílové skupiny, výčet použitých materiálů, objasnění funkčnosti (např. u složitých zařízení). Vhodné je zmínit, v čem je projekt inovativní. U modelů a prototypů je třeba také dodat měřítko a velikost, v případě grafického designu rozměry a náklad.

4. Mohu poslat jak fotky, tak panely, na kterých byla absolventská práce prezentována?
Ano, ale nezapomeňte, že prezentace musí být stručná a výstižná s cílem usnadnit pochopení projektu. Panely často obsahují mnoho podrobných informací, které nemusí být pro hodnotící komisi na monitorech v nízkém rozlišení patrné.

5. Mohu poslat více než 10 ukázek?
Ne, jsme přesvědčeni, že deset ilustrací pro prezentaci projektu zcela dostačuje. Věříme, že schopnost prezentace tvoří nedílnou součást práce designéra.

6. Mohu přihlásit závěrečné práce pomaturitního nebo postgraduálního kursu?
Práce je možné přihlásit pouze tehdy, obdrží-li student po absolvování kursu bakalářský nebo magisterský titul.

7. Jak mám prezentovat multimediální projekt?
Kromě fotografií a popisu projektu přiložte také odkaz na prezentaci do políčka označeného „URL práce.“

8. Co dělat, když na jedné práci spolupracovali dva nebo tři designéři?
Projekt je třeba přihlásit pod jménem jednoho z autorů a ostatní jména uvést v políčku „Popis práce“.

9. V jakém jazyce mám uvádět jméno své školy?
Jméno školy prosím uveďte v jazyce země, kde škola sídlí.

10. Nepodařilo se mi uložit práce během posledního dne, protože server byl vytížený. Mohu práce odeslat následující den?
Ne. Musíte počítat s tím, že server může být poslední den – zejména ve večerních hodinách – přetížený a odesílání dat může být obtížné.